شرکت خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايرانيان باستان سفر(سهامي خاص) از سال  1384 فعاليت مستمر خود را در صنعت توريسم و گردشگري آغاز نموده و داراي مجوز بند الف و ب از اداره کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان تهران مي باشد . اين شرکت هدف نهايي خود را توزيع سريع خدمات مسافرتي و جهانگردي از جمله فروش بليط و تورهاي مسافرتي به مشتريان که در نهايت منجر به جلب رضايت آنها مي گردد ، قرار داده است.